Sestry služobníčky Najsvätejšej Panny Márie nepoškvrnene počatej

V komunite v Plavnici pôsobia:

s. M. Zbigniewa – Jadwiga Kępka – predstavená domu

s. M. Dalmácia – Soňa Szelleyová

s. M. Františka – Slávka Sebešová

S.M. Zbigniewa sa venuje školskej a farskej katechéze. Vyučuje náboženskú výchovu na ZŠ v Plavnici a v Hromoši. Vedie mariánske skupinky deti a mládeže v rámci ZMM (Združenie Mariánskej mládeže) v Plavnici. Spolu s mladými hudobníkmi vedie detský spevokol. Spolupracuje s animátormi pri príprave detí a mládeže k sviatostiam. Venuje sa duchovnej príprave v advente a pôste, príprave detských sv. omší, organizovaní výletov, táborov a duchovných aktivít s deťmi a mládežou.

S. M. Dalmácia pracuje v materskej škole. Taktiež vedie stretká pre dievčatá z oázy (hnutie Svetlo -Život) a v Hromoši má stretnutia s deťmi v rámci ZMM. Tiež sa zapája do aktivít s deťmi vo farnosti, najmä s predškolskými. 

S. M. Františka pracuje v sociálnej oblasti v domove dôchodcov v Starej Ľubovni.

Sestry sa aktívne zapájajú do života farnosti a snažia sa byť otvorené a nápomocné pri farskej pastorácii. Slúžia rozdávaním svätého Prijímania pri svätej omši a roznášaním Eucharistie chorým domov v nedele a slávnosti.