Požehnanie áut

Bože, Ty si Pánom života a smrti, utvrď ma v presvedčení, že i pri jazde musím zachovávať zákon lásky k […]

Veľkonočná vigília

Zaplesaj, nebeský chór anjelov, zaplesajte, oslávení v nebi, nech zahlaholí chválospev na oslavu víťazného Krista. Zaraduj sa, zem, zaplavená toľkým […]

Požehnanie veľkonočných jedál

Požehnanie pokrmov pripomína, že spoločenstvo so zmŕtvychvstalým Kristom pri eucharistickom stole má pokračovať doma hostinou lásky – agapé. O to […]

Krížova cesta s Hnutím Svetlo-Život

Veriaci z Plavnice spolu s členmi Hnutia Svetlo – Život strávili Kvetnú nedeľu účasťou na pobožnosti Krížovej cesty. Pobožnosť sa […]