Kostolník a upratovačky

O zamykanie, odomykanie kostola a technické závady v kostole sa stará J. Plavnický so svojou rodinou.

O kvetinovú výzdobu vo farskom kostole sa stará M. Diňová.

O opratovanie farského kostola sa stará J. Rindošová a G. Hetešová.