Kostolník a upratovacia služba

O zamykanie, odomykanie kostola a technické závady v kostole sa stará J. Plavnický so svojou rodinou.

O kvetinovú výzdobu vo farskom kostole sa stará E. Pčolková.

O opratovanie farského kostola sa stará firma CLEANING SERVICE.