Relikvie vo farskom kostole

Relikvie poukazujú na Boha samotného: je to totiž on, kto silou svojej milosti dáva krehkým kostiam odvahu, aby o ňom svedčili pred svetom. Keď nás Cirkev povzbudzuje k úcte voči telesným ostatkom mučeníkov a svätých, nezabúda, že v skutočnosti ide síce len o úbohé ľudské kosti, ale že sú to kosti osobností, ktoré navštívila všetko presahujúca Božia moc.

Benedikt XVI.

Úcta k relikviám je v Cirkvi už od prvých storočí. Kult relikvií je spojený so životom Cirkvi, s jej rastom a šírením do celého sveta. Už na začiatku 4. storočia sa začali stavať oltáre a kaplnky nad hrobami mučeníkov.

V našom farskom kostole máme relikvie týchto svätých, resp. blahoslavených:

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY