Spoločenstvá vo farnosti

,,Čím viac žijeme v spoločenstve Cirkvi, tým viac žijeme v spoločenstve s Duchom Svätým, ktorý je Duchom Cirkvi. Čím viac milujeme Cirkev, tým viac milujeme Krista, veď Cirkev je jeho tajomným telom.”

Charles de Foucauld (1853-1916)

V našej farnosti fungujú viaceré spoločenstvá, prostredníctvom ktorých sa laici môžu zapájať do chodu celej farnosti.

eRko
Detský spevokol
Chrámový zbor
Ružencové bratstvo
Združenie Zázračnej medaily
Sestry služobníčky
Modlitby matiek
Hnutie Svetlo-Život