Združenie Zázračnej medaily

Združenie zázračnej medaily je medzinárodné verejné Združenie veriacich, ktorí nosia Zázračnú medailu a uctievajú ju vo svojom kresťanskom živote. Každý člen sa podľa svojho životného stavu snaží rozvíjať život v dokonalosti prostredníctvom šírenia posolstva, ktoré Panna Mária odovzdala sv. Kataríne Labouré v roku 1830.

Najrozšírenejší apoštolát ZZM je Podomová návšteva P. Márie Zázračnej medaily ako pomoc a záchrana pre naše rodiny! Je to putovanie kaplnky po rodinách, s túžbou urobiť si zo svojej domácnosti malú svätyňu Božej Matky.

Čo je cieľom týchto „návštev“?

  1. Orientovať rodiny smerom k Bohu a urobiť z každej domácnosti malú svätyňu.
  2. Podporovať modlitbu v rodine, aby sa stala realitou myšlienka, že „rodina, ktorá sa spolu modlí zostáva jednotná
  3. Oživiť kresťanský život tých, ktorí ju prijali do svojho domu.

V našej farnosti máme 19 rodín, ktoré patria do tohto spoločenstva. Po týchto rodinách putuje Kaplnka so sochou Panny Márie Zázračnej medaily. Každá rodina má túto Kaplnku vo svojom príbytku jeden týždeň. Striedanie rodín prebieha v našej farnosti prevažne v nedeľu. Počas týždňa sa v rodine v ktorej je Kaplnka, členovia pri nej spoločne alebo samostatne modlia, adorujú a vyprosujú si milosti od Panny Márie. Taktiež sa modlí aj modlitba Prijatia, Rozlúčky a Zasvätenia. Spolu s touto Kaplnkou putuje aj Kniha modlitieb. Do tejto knihy zapisujú rodiny svoje poďakovania, svedectva ich života, ale zároveň tam môžu písať svoje prosby, za ktoré chcú, aby sa ostatní modlili. Táto socha je určená pre rodinu, do ktorej prichádza. Neschádzajú sa tam ľudia z iných rodín, len ak by ich rodina pozvala. Návštevy tejto Kaplnky sa uskutočňujú podľa vypracovaného rozpisu. Jedna skupinka obsahuje max. 25 rodín.

Toto spoločenstvo funguje v našej farnosti od roku 2010, kedy sme mali Obnovu ľudových misií. V roku 2013 sme mali v našej farnosti o Zázračnej medaile prednášku, ktorú viedli rehoľné sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. V tejto prednáške nám vysvetlili stanovy a lepšie nás oboznámili so Zázračnou medailou, ktorú Panna Mária darovala prostredníctvom sv. Kataríny Labouré svetu.

Zodpovedný: František Solecký, Plavnica 271