O farnosti

Farnosť Plavnica patrí do Lipianského dekanátu Košickej arcidiecézy. Do farnosti patria aj filiálky Hromoš, Hajtovka, Údol, Šambron a Matysová.

Titul farského kostola: Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Začiatok výstavby: 9/2001
Konsekrácia: 4. novembra 2006 (Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup – metropolita)

Titul filiálneho kostola: Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov

Arcidiecéza: Košická
Arcibiskup: Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita


Pomocný biskup a generálny vikár: Mons. Marek Forgáč

Dekanát: Lipianský
Dekan: doc. ThDr. Peter Sedlák PhD.

Filiálky: Hromoš, Hajtovka, Údol, Šambron, Matysová
Dni celodennej poklony: 29. júna a 11. decembra