Detský spevokol

Už dlhé roky funguje v našej farnosti detský spevokol „ Kvapka”.

Hlavnou úlohou tohto spevokolu je príprava liturgických spevov na štvrtkové detské sväté omše. Spevokol tiež účinkuje na Jasličkových pobožnostiach a iných detských slávnostiach. Spevokol ma svoje skúšky každú stredu od 17.00 do 18.00 a potom doprevádza svätú omšu každý štvrtok 18.00. Členom spevokolu môže byť každý žiak základnej školy. Vždy základom spevokolu sú žiaci 3. ročník. Spevokol by nemohol fungovať bez našich gitaristov, ktorými momentálne sú Katka a Matúš Kyšeľovci. Za spevokol je zodpovedná s. M. Zbigniewa Kępka