Mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania

,,Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.”

Jn 6, 53-55

Sväté Prijímanie v nedele a v prikázané slávnosti prinášajú starým a chorým títo rozdávatelia:
PhDr. Ľubomír Štupák
Mgr. Pavol Chmeliar
Ján Huba
s.M. Zbigniewa
s. M. Zdenka