Rozpis bohoslužieb

Farnosť Plavnica na základe rozhodnutia RÚVZ v Starej Ľubovni oznamuje veriacim, že sa znižuje počet ôsob, ktoré sa môžu zúčastniť na slávení sv. omše:
– interiér –> 250 osôb
– exteriér –> 500 osôb

Ozvučenie počas sv. omší bude teda zabezpečené aj pred kostolom. Taktiež sa pred kostolom bude podávať sväté prijímanie.V súvislosti s týmto nariadením sa vydáva dišpenz pre starých a chorých od povinnej účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané slávnosti.