Ružencové bratstvo

,,Ruženec je škola modlitby, ruženec je škola viery.”

Sv. Otec Fratišek

Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí uctievajú Preblahoslavenú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné milosti a snažia sa o neustály pokrok v kresťanskej dokonalosti.

Panna Mária dala prísľuby pre tých, čo sa budú modliť ruženec:

 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
 3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud
 4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
 5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
 6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
 7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.
 9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
 10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
 11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
 12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
 13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
 15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Horlitelia

 1. Rybovič Štefan – Plavnica č.24
 2. Doktor Benedikt – Plavnica č. 44
 3. Ing. Knapík Ján – Plavnica č. 117
 4. Solecký Ján – Plavnica č. 329
 5. Štupák Vlastimil – Plavnica č. 261

Horliteľky

 1. Foltínová Mária- Plavnica č.421
 2. Plavnická Iveta – Plavnica č. 416
 3. Čubová Anna – Plavnica č. 241
 4. Bodnárová Mária – Plavnica č. 365
 5. Pristáčová Anna – Plavnica č. 81
 6. Sekelská Helena – Plavnica č. 406
 7. Pavlíková Emília – Plavnica č. 60
 8. Fedorková Katarína – Plavnica č. 144
 9. Cincuľová Agnesa – Plavnica č. 72
 10. Majerníčková Janka – Plavnica č. 242
 11. Rindošová Irena – Plavnica č. 6
 12. Vančová Alžbeta – Plavnica č. 21
 13. Janičková Mária – Plavnica č. 177
 14. Kyšeľová Anna – Plavnica č. 368

Modlitba ruženca na prvú nedeľu v mesiaci v roku 2020

Január 1 mužská ruža – Rybovič Štefan
Február9. ženská ruža- Fabianová Božena
Marec10. ženská ruža – Majerničková Janka
Apríl11. ženská ruža – Rindošová Irena
Máj 2. mužská ruža – Doktor Benedikt
Jún12. ženská ruža – Vančová Alžbeta
Júl13. ženská ruža – Janičková Mária
August14. ženská ruža – Kyseľová Anna
September3. mužská ruža – Knapík Ján
Október – 1. nedeľa1. ženská ruža – Foltínová Mária
Október – 2. nedeľa2. ženská ruža – Plavnická Iveta
Október – 3. nedeľa3. ženská ruža – Čubová Anna
Október – 4. nedeľa4. mužská ruža – Solecký Ján
November4. ženská ruža – Bodnárová Mária
December5. ženská ruža – Pristáčová Anna

Modlitba ruženca pred sv. omšou

DátumRužaHorliteľ
9.03.-14.03.2020p. Fedorková
16.03-21.03.2020p. Fabianová
23.03.-28.03.20203Mp. Knapík
30.03.-04.04.202010Žp. Majerničková
06.04.-11.04.202011Žp. Rindošová
13.04.-18.04.202012Žp. Vančová
20.04.-25.04.20204Mp. Solecký
27.04.-02.05.202013Žp. Janíčková
04.05.-09.05.202014Žp. Kyseľová
11.05.-16.05.2020p. Foltínová
18.05.-23.05.20205Mp. Štupák