Ružencové bratstvo

,,Ruženec je škola modlitby, ruženec je škola viery.”

Sv. Otec Fratišek

Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí uctievajú Preblahoslavenú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné milosti a snažia sa o neustály pokrok v kresťanskej dokonalosti.

Panna Mária dala prísľuby pre tých, čo sa budú modliť ruženec:

 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
 3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud
 4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
 5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
 6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
 7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.
 9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
 10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
 11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
 12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
 13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
 15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Horlitelia

 1. Rybovič Štefan – Plavnica č.24
 2. Doktor Benedikt – Plavnica č. 44
 3. Ing. Knapík Ján – Plavnica č. 117
 4. Solecký Ján – Plavnica č. 329
 5. Štupák Vlastimil – Plavnica č. 261

Horliteľky

 1. Foltínová Mária- Plavnica č.421
 2. Plavnická Iveta – Plavnica č. 416
 3. Čubová Anna – Plavnica č. 241
 4. Bodnárová Mária – Plavnica č. 365
 5. Pristáčová Anna – Plavnica č. 81
 6. Sekelská Helena – Plavnica č. 406
 7. Pavlíková Emília – Plavnica č. 60
 8. Fedorková Katarína – Plavnica č. 144
 9. Cincuľová Agnesa – Plavnica č. 72
 10. Majerníčková Janka – Plavnica č. 242
 11. Rindošová Irena – Plavnica č. 6
 12. Vančová Alžbeta – Plavnica č. 21
 13. Janičková Mária – Plavnica č. 177
 14. Kyšeľová Anna – Plavnica č. 368

Modlitba ruženca na prvú nedeľu v mesiaci v roku 2019

Január 11. ženská ruža – Rindošová Irena
Február12. ženská ruža- Vančová Alžbeta
Marec13. ženská ruža – Janičková Mária
Apríl3. mužská ruža – Knapík Ján
Máj 14. ženská ruža – Kyšeľová Anna
Jún1. ženská ruža – Foltínová Mária
Júl2. ženská ruža – Plavnická Iveta
August4. mužská ruža – Solecký Ján
September3. ženská ruža – Čubová Anna
Október – 1. nedeľa4. ženská ruža – Bodnárová Mária
Október – 2. nedeľa5. ženská ruža – Pristáčová Anna
Október – 3. nedeľa5. mužská ruža – Štupák Vlastimil
Október – 4. nedeľa6. ženská ruža – Sekelská Helena
November7. ženská ruža – Pavlíková Emília
December8. ženská ruža – Fedorková Katarína