Kantorky a chrámový zbor

Sväté omše hrou na organe doprevádzajú:
PaedDr. Helena Frőhlichová
Bc. Helena Knapiková

Vo farnosti taktiež pôsobí chrámový zbor, ktorý spieva pri sv. omšiach najmä v nedele a na farské slávnosti.

V kostole sa nachádza aj dataprojektor, pomocou ktorého sa na plátno premietajú piesne. O túto službu sa starajú:
Lucia Plavnická
Zuzana Kmečová
Alžbeta Fedorková