Filiálny kostol

V Hromoši sa nachádza filiálny kostol, ktorý je zasvätený Panne Márii, Pomocnici kresťanov.