História farnosti

Podľa historických správ môžeme datovať Plavnicu ako obec šarišskej župy v horno – toryskom okrese. Rôzne archívne informácie hovoria o vystavenom kostolíku z roku 1325. Takmer 300 rokov sa nevie ako a kým bola spravovaná religiozita v obci. Plavnická matrika sa začína datovať na rok 1683 a jej prvým farárom bol Riczman Václav.

Foto: OÚ v Plavnici