Odpustky

VŠEOBECNÉ  PODMIENKY  K  ODPUSTKOM

Počas roka máme niekoľko príležitostí, kedy môžeme získať tzv. plnomocné odpustky. Čo sú odpustky, nám hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi v bodoch 1471-1479. V skratke: tým, že človek spácha hriech, pripíše sa mu vina, ale aj následok za ňu, teda trest. Ak sme spáchali ťažký hriech (vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci), zaslúžime si zaň večný trest (peklo). Ak sme spáchali ľahký hriech, zaslúžime si časný trest (očistec). Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nám dáva možnosť odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia. No aj vtedy, keď sa nám odpustí hriech, následok (teda trest) zostáva. Síce nie večný (v pekle), ten sa odpúšťa spolu s hriechmi, ale časný (v očistci) zostáva. Ak chceme, aby sa nám odpustili aj časné tresty, na to slúžia odpustky.

K získaniu odpustkov je potrebné vykonať nasledovné:

  1. vzbudiť si úmysel získať odpustky
  2. pristúpiť k sviatosti zmierenia
  3. vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť (výlučíť akúkoľvek pripútanosť k hriechu)
  4. prijať Telo Kristovo (sväté Prijímanie)
  5. pomodliť sa na úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu)

Okrem toho je potrebné vykonať určený skutok (pozri tabuľku nižšie, napr. na slávnosť Krista Kráľa je tým skutkom účasť na verejnom recitovaní (v kostole) modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia).

Pre koho môžeme plnomocné odpustky získať?

Každý sám pre seba. Výnimku tvorí obdobie od 1. do 8. novembra. Vtedy môžeme získať plnomocné odpustky len pre duše v očistci, každý deň pre jednu dušu.

Kedy môžeme plnomocné odpustky získať?

Sú určené dni v roku, v ktoré môžeme získať odpustky. Okrem toho sú výnimočné udalosti, kedy môže Sv. Otec alebo diecézny biskup vyhlásiť možnosť získania plnomocných odpustkov, napr. v jubilejnom roku, na púti a podobne.

Pravidelné možnosti získania odpustkov:

DeňUrčený skutok
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok)Zúčastniť sa verejnej modlitby (spevu) Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
Každý deň v pôste (40 dní pred Veľkou Nocou)Vykonať si krížovú cestu (pri verejnej pobožnosti stačí, ak sa pohybuje od jedného zastavenia k druhému ten, čo vedie pobožnosť; pri súkromnej pobožnosti sa treba taktiež pohybovať)
Každý piatok v pôstePomodliť sa po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu
Zelený štvrtokPri verejnej poklone Najsvätejšej Sviatosti (adorácii) sa zúčastniť recitovania alebo spevu hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)
Veľký piatokNábožná účasť poklone krížu pri obradoch Veľkého piatku
Veľkonočná vigília (vzkriesenie)Obnovenie krstných sľubov
Zoslanie Ducha SvätéhoÚčasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
Najsvätejšieho Kristovho Tela a KrviÚčasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)
Najsvätejšieho Srdca JežišovhoÚčasť na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu
Porciunkula – 2. augustaNábožná návšteva farského alebo františkánskeho kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha)
15. septembraOdpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
Každý deň v októbriModlitba ruženca v spoločenstve veriacich (päť desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami)
1.-8. novembra – len pre duše v očistciNábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých
2. novembra – len pre duše v očistciNábožne navštíviť kostol (kaplnku), pomodliť sa Otče náš a urobiť vyznanie viery (Verím v Boha)
Nedeľa Krista KráľaÚčasť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia
31. decembraPri verejnej ďakovnej pobožnosti účasť na speve hymnu Teba, Bože, chválime

V tomto roku, pri príležitosti 400. výročia mučeníckej smrti sv. košických mučeníkov, môžu veriaci získavať plnomocné odpustky aj v našom farskom kostole. Jubilejný rok trvá od 1. decembra 2018 do 30. novembra 2019. Apoštolská peniteciária na základe poverenie Svätého Otca Františka udeľeje plnomocné odpustky veriacim, ktorí splnia obvykle podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a budú sa istý čas venovať nábožnému rozjímaniu (v kostole) spojenému s modlitbou Otče náš, Vyznaním viery, potom so vzývaniami Presvätej Panny Bohorodičky i svätých Košických mučeníkov.

Nábožní veriaci, ktorým bráni pokročilý vek alebo ťažká nemoc, budú môcť rovnako získať úplné odpustky, ak odvrhnutím akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, pokiaľ to bude čím skôr možné, tri obvyklé podmienky, sa pripoja nábožne pred nejakým obrázkom sv. Košických mučeníkov k sláveniam jubilea a obetujú milosrdnému Bohu svoje prosby a trápenia.

Celý list Apoštolskej Penitenciárie si môžete prečítať na tejto adrese.