Farský kostol

Farský kostol v Plavnici je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, ktorá je taktiež patrónkou obce a Slovenska. Mariánske patrocínium bolo vybrané kvôli tomu, že Panna Mária bola vždy našim obyvateľom mocným útočiskom.

Základný kameň kostola bol požehnaný 15. septembra 2001 Mons. Alojzom Tkáčom, vtedajším arcibiskupom-metropolitom. Základy kostola boli položené o 2 dni neskôr, teda 17. septembra 2001. Konsekrácia kostola bola 4. novembra 2006 na sviatok sv. Karola Boromejského.

Kapacita chrámu je takmer 1000 ľudí. Stavba kostola trvala 5 rokov a aktívne sa do nej zapájali aj veriaci.

Kostol má trojakú symboliku.

Prvá symbolika vraví, že kostol je postavený do tvaru lode, keďže prví obyvatelia splavovali drevo po rieke Poprad. Pôdorys kostola je do tvaru ryby, orientovaný k apside. Ryba sa stala už od začiatku symbolom kresťanstva. Veža má dĺžku 30 metrov, čo znamená 30 rokov skrytého Kristovho života. Kríž, ktorý sa na nej vypína, má dĺžku 3 metre – čo znamenajú 3 roky Kristovho verejného účinkovania. Stavba sa vykresľuje ako loď (plavidlo). Je zhotovená ako stožiar, na ktorom je napnutá plachta – čo môžeme vidieť ako symbol Cirkvi.

Druhá symbolika nám značí, že kostol symbolizuje Krista ako Alfu a Omegu – začiatok a koniec všetkého.

Tretia symbolika vykresľuje kostol ako holubicu – symbol Ducha Svätého.

Presbytérium (svätyňu) kostola tvorí socha Sedembolestnej Panny Márie, sochy sv. Petra a Pavla, oltár,bohostánok, ambóna, sédes. Oltár nám približuje symboliku rieky života. Táto symbolika je zopakovaná aj na bohostánku, ambóne a krstiteľnici. Kríž, ktorý sa nachádza pri oltári, je symbolikou so sv. Jánom Pavlom II..

Pri bohostánku sa nachádza relikviár, kde sú uložené relikvie (ostatky) svätých a blahoslavených.

V kostole sa tiež nachádza baroková socha Krista v hrobe, ktorá pochádza z 18. storočia. Taktiež sú po stenách obrazy Božieho milosrdenstva a Korunovania Panna Márie.

presbytérium kostola

Chrámovú akustiku dotvára dvojmanuálový 19 registrový píšťalový organ, ktorý bol zakúpený z Rakúska. Na čelnej strane organu je súsošie dvoch anjelov, ktorí držia erb obce Plavnica. Na ňom je zobrazené stretnutie Panny Márie so staručkým Simeonom – teda prvá Máriina bolesť. Organ bol požehnaný Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom metropolitom, počas odpustovej slávnosti v roku 2011.

V kostolnej veži sa nachádzajú 3 zvony, ktoré zvolávajú veriacich k modlitbe:

      sv. Mária – tón C2 – 320 kg
      sv. Michal – tón D2 – 125 kg
      sv. Vendelín – tón F2 – 95 kg

Tieto zvony sa prvýkrát rozozvučali na kostolnej veži 28. decembra 2007.

V kostole sa nachádza aj kamera, ktorou sa prenášajú prenosy sv. omší do domácností pre starých a chorých ľudí.

Spiritualita kostola nie je odvodená len od Sedembolestnej Panny Márie, ale aj od jedenásteho zastavenia krížovej cesty, na ktorom sú znázornení sv. Ján Pavol II., bl. Zdenka Schelingová a bl. Edmund Bojanowský. Tieto tri postavy ukazujú na 3 stavy – kňazský, rehoľný a laický stav.

,,Krížová cesta sa odohráva v súčasnosti v každom z nás. Okrem historických postáv, ktorými sú Ježiš a Mária, predstavujú ostatné postavy a predmety (Pilát v obleku, Šimon Cyrenejský s aktovkou v ruke ponáhľajúc sa domov z práce, injekčná striekačka, fľaša alkoholu, neviestka, žena s mobilným telefónom v ruke) novodobých ľudí žijúcich v dnešnom svete.“

Foto: V. Štupáková, L. Faber