Združenie mariánskej mládeže

,,Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!”

Združenie mariánskej mládeže je občianske združenie, zaregistrované na MV SR. ZMM združuje deti a mladých ľudí vo veku od 6 do 30 rokov. ZMM je to Združenie, ktoré si osobitne priala Panna Mária, keď sa v roku 1830 zjavila sestre Kataríne Labouré v kaplnke na Rue de Bac v Paríži.
Základnou zložkou našej činnosti sú činnosti základných kolektívov v ktorých sa navzájom posilňujú vo viere, pomáhajú šíriť úctu k Panne Márii, sú motivovaní k pomoci chudobným, opusteným, starým a chorým ľuďom.
Cieľom ZMM je osobitne si uctievať Nepoškvrnené počatie Panny Márie:
Posväcovaním seba
Apoštolátom – v rodine , vo farnosti, v škole a v práci

Znakom členov spoločenstva ZMM je Zázračná medaila.

Zázračná medaila

Medaila je znakom, posolstvom, ktoré Panna Mária, Matka Božia, Matka ľudí, dáva každému z nás. 

V našej farnosti ZMM začalo sa tvoriť na jeseň 2012 roku, keď do našej farnosti prišla s. Zbigniewa Kępka, ktorá už dlhé roky pracovala s deťmi a mládežou v mariánskom duchu.

Začali sa prvé stretnutia, pozvánky na  oblastne stretnutia ZMM – výlet na Spišský hrad, Vincolympiáda.  V apríli 2013 prvých 12 našich deti slávnostné na svätej omši dostalo Zázračnú medailu na žltej stužke z rúk národného direktora ZMM pátra Tomáša Brezaniho CM. Od vtedy stále naše spoločenstvo funguje a aj postupne sa aj zväčšuje počet členov ZMM. Pribudlo nám deti a mladých ktorí dostali strednú medailu na bielej stužke. Posledným stupňom prijatia za člena ZMM je veľká medaila na modrej stužke, ale v našom spoločenstve zatiaľ ešte nemáme člena, lebo to musí byť aj určitý vek – 16 rokov.

Slávnostné odovzdávanie Zázračnej medaily (2018)

Naše spoločenstvo ZMM sa stretáva každý piatok  v dvoch skupinách. Na stretnutiach spoznávame mariánsku, vincentínsku, ale aj služobnú charizmu ZMM. Ale tiež máme radostné stretnutia obohatené rôznymi hrami, súťažami, ale aj hodnotným filmom.

Aktívne sa tiež zapájame do celoslovenských aktivít ZMM:

  • Boj proti hladu
Zbierka Boj proti hladu (2017)
Zbierka Boj proti hladu (2017)
  • Vincolympiáda – kde sme už 3 krát vyhrali celoslovenské kolo
Vincolympiáda (2017)
  • Karneval svätých
Karneval svätých v Starej Ľubovni (2018)
  • Letné Mariánské tábory
Letný tábor (2017)

Zapájame sa tiež do rôznych aktivít vo farnosti ako Misijný ruženec a tiež takmer všetci  účinkujeme v každoročnej Jasličkovej pobožnosti.

Jasličková pobožnosť v Hromoši (2017)

Od roku 2017  funguje skupinka deti v rámci ZMM v Hromoši, ktorý sa stretávajú každú stredu spolu so s. Zdenkou  Ernstovou.  

Zodpovedná: s. M. Zbigniewa