Sv. Vincent de Paul v našej farnosti

V dňoch 5. a 6. decembra bol v našej farnosti relikviár sv. Vincenta de Paul, ktorý putuje po Slovensku a Česku. Časť jeho tela (časť kľúčnej kosti a časť srdca) bola umiestnená v hrudi tejto plastiky.

Tieto ostatky si mohli uctiť veriaci a prehĺbiť svoj vzťah k Bohu prostredníctvom osoby sv. Vincenta. Mnohé sprievodné aktivity sprítomnili jeho život, charizmu a jeho vzťah v Bohu a k chudobným.

Zároveň veriaci majú možnosť v našom kostole kedykoľvek si uctiť relikvie tohto svätca, lebo jeho ostatky sa nachádzajú v skrinke pri svätostánku na stálo.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY