Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu! (odpustová slávnosť)

…Veď ona vždy preukazovala nášmu ľudu úte­chu v utrpeniach
a pomoc v nebezpečenstvách.
Ani teraz neprestáva orodovať za nás
a s materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho Syna.

Preto ju oslavujeme ako patrónku nášho národa
a uctievame ju ako našu nebeskú Matku.
Pod jej ochranou kráčame do nebeskej vlasti,
v ktorej si ju už oslávil pri svojom Synovi Ježišovi Kristovi, našom Pánovi…
(Pieseň vďaky zo slávnosti Sedembolestnej Panny Márie)

Aj tento rok sme v našej farnosti slávili odpustovú sv. omšu. Tohtoročným celebrantom a slávnostným kazateľom bol ThLic. Daniel Dian, ktorý v homílii hovoril o bolestiach Panny Márie ako o možnosti priblíženia sa k Bohu. Každý ľudský život prináša zo sebou aj utrpenie a zároveň aj dynamiku v čom spoznávame krásu človeka a Boha. Máme sa učiť od Márie, ktorá ukazuje na svojho Syna Ježiša Krista – „urobte všetko čo Vám povie“.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY