Sviatosť birmovania

V sobotu 13. júna 2020 o 9. hodine sa v našej farnosti, v kostole Sedembolestnej Panny Márie, konala veľká slávnosť – mladí ľudia prijali sviatosť birmovania. Po niekoľko mesačnej príprave prijalo sviatosť birmovania, z rúk otca Mareka Forgáča, pomocného biskupa Košickej arcidiecézy, 55 mladých ľudí z farnosti Plavnica (51 birmovancov z Plavnice a 4 birmovanci z filiálky Hromoš). Týchto birmovancov pripravovalo deväť animátorov. Príprava sa začala v septembri, ďalej počas koronakrízy, v súlade s opatreniam vlády SR bola na nejaký čas pozastavená. Po postupnom uvoľňovaní opatrení súvisiacich s koronakrízou, táto príprava pokračovala.

Na začiatku svätej omše jeden z rodičov privítal otca biskupa, ktorý celebroval svätú omšu a vyslúžil sviatosť birmovania. Otec biskup nám v homílii pripomenul, že máme byť radostní kresťania a nie kresťania, ktorí sú smutní a zamračení. Otec biskup nás vyzval, aby sme boli radostní všade tam, kde sme – v škole, na pracovisku.

Po homílii otec biskup pristúpil ku každému uchádzačovi o túto sviatosť, opýtal sa ho na birmovné meno a pomazal ho krizmou.

Mladí birmovanci sa zapojili do liturgie čítaním, spievanim žalmu a nesením obetných darov.

V závere sv. omše mladí birmovanci poďakovali otcovi biskupovi za vyslúženie sviatosti birmovania a kňazovi za zorganizovanie tejto slávnosti a taktiež celej prípravy.

Foto: Michal Petrilák