,,Kedy si bol ty v živote najšťastnejší?” (Slávnosť 1. sv. prijímania)

Zaznela v kostole otázka pre 18 prvoprijímajúcich detí, dňa 7.6. 2020. 

A jeden z rodičov v príhovore pokračoval ďalej: ˶Verím tomu, že dnešný deň, deň Vášho prvého svätého prijímania je veľký deň pre Vás. Včera ste prvýkrát pristúpili k sviatosti zmierenia a dnes ste v sprievode svojich rodičov, krstných rodičov a starých rodičov prišli do tohto chrámu, aby ste prijali Ježiša do svojho srdca. Pán Ježiš chce, aby ste boli najšťastnejší.”

Slávnostnej svätej omše sa zúčastnil aj rodák, P. Gracián Peter Vančo, OFM.
Duchovný otec v homílií deťom taktiež zdôraznil, že v kúsku chleba, ktorý dnes príjmu je Ježiš a On chce prísť k ním, aby ich sprevádzal, ochraňoval a priťahoval hlbšie k sebe.

Pre s. Zbigniewu bolo náročnejšie dôkladne pripraviť detí na náboženstve v škole a na formačných stretnutiach, keďže opatrenia boli prísne, no disciplinovanosťou to všetci zvládli.
Taktiež veľká vďaka patrí detskému zboru, ktorý hudobne sprevádzal svätú omšu.

Deťom prajeme, aby po celý život kráčali s Ježišom a všímali si ako koná v ich živote, aby  sa ho pevne držali v skúškach života, lebo s Ním zvládnu všetko.

Foto: Michal Petrilák