Jasličková pobožnosť

Na sviatok Svätej Rodiny (29.12.2019) sme mali v našom kostole jasličkovú pobožnosť s témou „Kto uvidí Ježiška?“. Zapojilo sa do nej takmer 50 deti a mladých z našej farnosti. Trochu inak bol spracovaný vianočný príbeh. Pán Boh posiela na zem svojich archanjelov Michala a Gabriela, aby našli ľudí, ktorí si zaslúžia prví uvítať novonarodené Božie Dieťa. A nebol to kráľ Herodes či židovskí veľkňazi, ani obyvatelia Betlehema, ale jednoduchí, súcitní pastieri a tiež dobrá rodinka s chorou Aničkou. Nakoniec archanjeli našli aj dobré deti v Plavnici, ktoré sa celý advent pripravovali na príchod Ježiška a tiež ich priviedli k jasličkám. A dobrý Boh pozval deti, aby k Ježiškovi priviedli aj týchto ľudí, ktorí ho nechceli prijať do svojho života. Bol to pekný príbeh aj na zamyslenie nad svojim životom. Deti vytvorili pekný umelecký zážitok za čo im pekne ďakujeme.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY