Zasvätenie sa Panne Márie – odovzdanie medaily

6. júna 2019 spoločenstvo ZMM v našej farnosti prežívalo svoj milý deň. Prišiel k nám p. Tomáš Brezaní CM – národný direktor ZMM a odovzdal naším deťom medaily Nepoškvrnenej Panny Márie. 7 deti bolo prijatých do Anjelského spolku a jedno sa stalo Čakateľom , číže dostalo strednú medailu na bielej stužke. Po prvýkrát bola v našej farnosti odovzdaná veľká medaila na modrej stuhe. Diana Gedrová sa stala riadnym členom ZMM. Na znak toho okrem medaily dostala Diplom prijatia a tiež Štatúty, ktoré označujú jej práva a povinnosti. Pred prijatím medaily sa deti pomodlili svoju modlitbu odovzdania sa Nepoškvrnenej. Tešíme sa, že v našej farnosti sa šíri úcta k Panne Márii.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY