20. výročie blahorečenia bl. Edmunda

Pred 5 rokmi do našej farnosti pribudli relikvie bl. Edmunda Bojanowského, poľského grófa, ktorý mal veľmi rád deti a pre nich založil prvé dedinské materské škôlky v Európe a tiež Sestry Služobníčky Nepoškvrnenej Panny Márie, ktoré sa o tieto deti mali starať.

Nakoľko tieto sestry už 18 rokov pôsobia v našej farnosti, tak spolu s nimi sme oslavovali 20 rokov od chvíle blahorečenia Edmunda Bojanowského. 13. júna 1999 vo Warszawe ho blahorečil sv. Ján Pavol II. a v našej farnosti v nedeľu 9. júna 2019 sme si na túto chvíľu spomínali pri slávnostnej svätej omši s prosbou o jeho svätorečenie. Do prípravy liturgie sa zapojili skupiny veľmi blízke bl.Edmundovi – deti, mariánski ctitelia ZMM, a tiež Sestry Služobníčky NPM na čele s ich provinciálnou predstavenou z Čiech- s. M. Ľudmilou Farlíkovou. Pred sv. omšou bola krátka prezentácia o živote bl. Edmunda a po sv. omši si veriaci mohli uctiť jeho relikvie. Každý dostal obrázok bl. Edmunda s modlitbou o vyprosenie milosti na jeho príhovor a tiež malú, sladkú pamiatku.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY