Požehnanie áut

Bože, Ty si Pánom života a smrti,
utvrď ma v presvedčení,
že i pri jazde musím zachovávať
zákon lásky k blížnemu a mať ohľad
na ostatných ľudí.
Chráň ma pred vystatovaním sa na ceste
a pred nemiernou rýchlosťou v jazde.
Aj za volantom si chcem stále uvedomovať
zodpovednosť za vlastný život
a za život blížnych.
Amen.
Svätí anjeli strážcovia, orodujte za nás!

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY