Odpustová slávnosť

V tomto roku prijal pozvanie na odpustovú slávnostnú sv. omšu k Sedembolestnej Panne Márii vdp. Ján Knapík, rodák z Pustého Poľa, ktorý vyučuje pedagogiku na TF KU v Košiciach, tiež pôsobiaci v TV LUX a v UPC v Košiciach.

V príhovore k veriacim a v homílii poukázal na kríž, ktorý je v živote človeka vždy prítomný. Avšak vyzval veriacich, aby vždy prijímali len svoj kríž, lebo každý je zodpovedný za seba a za svoje vlastné rozhodnutia. Poukázal na defekty, anomálie vo výchove, kde dnešný človek, rodina robí chyby. Zároveň ponúkol riešenie a povzbudil nás, aby zodpovednosť za svoje konanie, nie konanie toho druhého, sme zobrali vážne a vyvarovali sa takýchto chýb.

O. Jánovi ďakujeme za jeho prítomnosť a slová v homílii a vyprosujeme mu veľa milosti do jeho kňazského život a ochranu Sedembolestnej Panny Márie.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY