Poďakovanie za úrodu a slávnosť sv. Huberta, patróna poľovníkov

Aj tento rok sme v našej farnosti ďakovali Bohu za dary zeme a za všetky plodiny, ktoré sme mohli vypestovať na našich poliach. Táto slávnosť sa spojila so slávnosťou sv. Huberta, patróna poľovníkov. V homílii sa veriacim prihovoril o. Jozef Voskár.

Modlíme sa:

Bože, dobrotivý Otče, vo svojej prozreteľnosti sa staráš o človeka a zveril si mu zem s celým jej bohatstvom; * ďakujeme ti za tohtoročnú úrodu a prosíme ťa, – pomáhaj nám užívať tvoje dary na chválu tvojho mena, na udržanie nášho života a v prospech spoločného dobra. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. (formulár sv. omše ,,Na poďakovanie za úrodu”)

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY, Dávid Hejniš