Posviacka kaplnky Ružencovej Panny Márie

Modlite sa každý deň ruženec, aby ste vyprosili svetu mier!

(Panna Mária vo Fatime 13. mája 1917)

V našej farnosti pribudla nová kaplnka zasvätená Ružencovej Panne Márii. Kaplnka bola posvätená Mons. Marekom Forgáčom, pomocným košickým biskupom, 27. októbra 2019.

Otec biskup Marek nás v nedeľnej homílii pri sv. omši povzbudil a pripomenul nám úctu k Ružencovej Panne Márii.

Po sv. omši sa otec biskup Marek presunul ku kaplnke, aby ju zasvätil Panne Márii a pomodlil sa spolu s veriacimi modlitbu sv. ruženca.

Prísľuby Panny Márie, ktoré dala bl. Alanovi de la Roche:

1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.
9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Foto: Lukáš Faber PHOTOGRAPHY