Požehnanie novej krížovej cesty

V nedeľu 10. marca bola po sv. omši posvätená nová krížová cesta, ktorá vedie od farského kostola až na cintorín. […]